Toekomst van de elektronische factuur

Submitted by Jochus on Thu, 28/02/2013 - 23:01 | Posted in: Onea


Nu ik bijna een jaar voor Onea werk, ben ik meer en meer into eInvoicing aan het geraken. Een van de vragen die ik me onlangs stelde, was welke gegevens er verplicht aanwezig moeten zijn op een factuur. Deze gegevens liggen namelijk vast volgens art. 5 van het koninklijk besluit. Dit besluit is hier online te raadplegen.

Belangrijkste factuur gegevens:
 • Datum uitreiking van de factuur
 • Een opeenvolgend nummer dat wordt toegekend volgens één of meer reeksen
 • Het BTW-nummer van de leverancier of dienstverrichter
 • De naam of maatschappelijke benaming van de leverancier of dienstverrichter
 • Het adres van de administratieve of maatschappelijke zetel van de leverancier of dienstverrichter
 • De naam, het adres en het BTW-nummer van de cliënt
 • De datum waarop het belastbaar feit van de levering van de goederen of de dienstverrichting heeft plaatsgevonden of de datum van de incassering van de prijs of een deel ervan, voorzover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur
 • De omschrijving van de goederen en of diensten alsmede hun eventuele hoeveelheid, dit dient de overheid toe te laten om het tarief van de verschuldigde belasting vast te stellen
 • De maatstaf van heffing, de eenheidsprijs, evenals eventuele betalingskortingen die niet begrepen zijn in de eenheidsprijs
 • De vermelding van de tarieven van de verschuldigde belasting en het totaalbedrag van de verschuldigde belasting uitgedrukt in de nationale munt van de lidstaat waar de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht
 • Indien er een vrijstelling van BTW wordt aangevraagd, dient men duidelijk het artikel van de richtlijn ofwel het artikel uit de nationale wetgeving op te geven waarop men zich baseert om de vrijstelling te vragen of de belasting niet in rekening te brengen
Bevestiging, authenticiteit en integriteit

Verder legt de overheid ons 2 zaken op qua eInvoicing:

 • de cliënt dient akkoord te zijn met het ontvangen van een elektronische factuur
 • de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de elektronische factuur moet gegarandeerd zijn

Bij Onea hebben wij een product ontwikkeld dat aan deze voorwaarden voldoet. Ons product biedt nog een grote waaier aan mogelijkheden aan: central & legal archive, importing paper invoices & e-invoices, exporting invoices, expense handling & approving, straight through processing, workflow and matching.
Meer informatie is te vinden op http://www.onea.be/

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Full HTML

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • You can enable syntax highlighting of source code with the following tags: <code>, <blockcode>, <bash>, <cpp>, <css>, <html5>, <java>, <javascript>, <php>, <sql>, <xml>. The supported tag styles are: <foo>, [foo].
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.